Rezultatet e konkursit të pranimit, raundi i parë, Fakulteti i Shkencave të Edukimit, Viti akademik 2023-2024.