Njoftim "Për fillimin e procesit të zgjedhjeve për këshillat e studentëve dhe datat e zhvillimit të tyre në Universitetin ""Luigj Gurakuqi" Shkodër