Njoftim për botimin e artikujve në revistën shkencore “Buletin Shkencor” të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Seria e Shkencave Ekonomike për vitin 2023

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikuj shkencorë për serinë e Buletinit të Shkencave Ekonomike pranë Fakultetit Ekonomik, të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, ISSN 2411-4960 ,viti 2023

Artikujt duhet të dërgohen në adresen  sshe@unishk.edu.al

Afati i dorëzimit (artikulli i plotë)                  15  Nëntor 2023

Njoftimi i pranimit/ mospranimit për botim    27 Nëntor  2023

Artikujt për botim do të pranohen sipas formatit bashkëngjitur.

Çdo autor ka të drejtë të sjellë jo më shumë se dy artikuj për botim.

Çdo artikull do vlerësohet nga 2 reçensues.

Gjuha e botimit të artikullit është gjuha shqipe ose angleze.

Pedagogët e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” që kanë realizuar botime të veçanta apo kanë marrë pjesë në veprimtari të ndryshme shkencore gjatë vitit 2023, nëse dëshirojnë t’i pasqyrojnë në kronikën shkencore të buletinit, duhet t’i paraqesin pranë redaksisë.

 

Redaksia  shkencore

Prof.Dr. Fatbardha Molla / Kryeredaktore

Dr. Ylvije Kraja/ Sekretare shkencore

Prof.Dr. Arjeta Troshani/ Anëtare

Prof.As. Dr. Blerta Dragusha/ Anëtare

Prof.As. Dr. Albana Boriçi(Begani)/ Anëtare

Prof.As. Dr.Mirjam Dibra / Anëtare

Prof.As. Dr. Elidiana Bashi/ Anëtare