Metamorphoses and Fluidity, Ever- Changing Shapes in the Stream of Time

Te nderuar Kolege, Profesore dhe Kerkues shkencore, 

Revista (Balkan Journal of Interdisciplinary Studies) me ISSN 2411-9725 qe botohet ne GRAZ-AUSTRI  botohet  nga SCIENDO - DE GRUYTER - Shtepia e njohur gjermane qe boton prej 1749 dhe eshte pjese e Sense Ranking of Academic Publishers - Kerkese e VKM per titujt. Revista eshte e indeksuar ne  EBSCO, WorldCat, World Wide Science, Google Scholar   e ne mbi 100 database nderkombetare, synon te botoje punime shkencore cilesore ne ANGLISHT  ne fushen e biznesit, administrimit, te drejtes, shkencave sociale, historise, artit, etnografise, diplomacise, shendetit publik etj. Jeni te ftuar te nisni punimet tuaja sa me shpejt per shkak te peer review.

Ju rikujtojme se ne baze te VKM nr. 112 date 23.2.2018 "Per gradat shkencore dhe titujt akademike", jane te vlefshme si revista kombetare dhe nderkombetare, vetem revistat shkencore te indeksuara. Duhet nisur vetem punimi i plote, nuk ka nevoje per abstrakt. Per me shume vizitoni faqen e internetit te Institutit iipccl.org dhe faqen e revistes se SCIENDO - DE GRUYTER  tek  https://sciendo.com/journal/BJIR

Indexing: https://sciendo.com/journal/BJIR?tab=abstracting-indexing

Dorezimi i artikullit eshte data  30 NENTOR 2023. 

Numri i revistes botohet ne  Dhjetor  2023.

Publikimi i artikullit  kushton 300 Euro per cdo artikull dhe  200 Euro per cdo bashkeautor.

Per me shume info vizitoni faqen e WEB:  iipccl.org

Faqja e revistes:            https://iipccl.org/?page_id=2690

SCIENDO - DE GRUYTER:  https://sciendo.com/journal/BJIR

Nisni punimet tuaja ne:   bjir.journal@gmail.com

CfP_Trade4_2___1___3_.pdf