Listat e studentëve të regjistruar në ciklin e dytë të studimeve për vitin akademik 2023-2024

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

 

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

 

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

 

Fakulteti i Drejtësisë

 

Fakulteti Ekonomik

 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja