LAJMËRIM PËR STUDENTËT E VITEVE TË PARA DHE TË DYTA TË NIVELIT BACHELOR PËR BURSA STUDIMI NË KUADËR TË PROJEKTIT CEEPUS PËR VITIN AKADEMIK 2024 - 202

Lajmërohen studentët e viteve të para dhe të dyta se në kuadrin e projektit CEEPUS – AMADEUS për vitin akademik 2024-2025 ofrohen këto bursa studimi:

 

  • 4 muaj bursë për 1 student në Universitetin e Ekonomiksit dhe Administrim-Biznesit të Vjenës, Austri.
  • 4 muaj bursë për 1 student në Universitetin e Ekonomiksit të Zagrebit, Kroaci.

 

 

Kriteret e aplikimit :

1. Mesatarja aktuale e studimeve mbi 8

2. Njohje e gjuhës angleze e shoqëruar me dokument.

Informacioni për bursat dhe regjistrimi i aplikimit do të bëhet në adresën: https://www.ceepus.info/

Dokumentet e nevojshme për pranim të dërgohen eletronikisht në adresat e mëposhtme: arjeta.troshani@unishk.edu.al erjola.djepaxhija@unishk.edu.al

Afati i fundit i aplikimit për të vazhduar studimet në semestrin e parë të vitit akademik 2024 – 2025 është deri më 15 Qershor 2024.

 

Për sqarime të mëtejshme kontaktoni Prof. Dr. Arjeta Troshani – kordinatore e projektit CEEPUS: arjeta.troshani@unishk.edu.al