LAJMËRIM PËR PEDGOGËT E FAKULTETIT EKONOMIK BURSA MËSIMDHËNIE NË KUADËR TE PROGRAMIT CEEPUS PËR VITIN AKADEMIK 2023 - 2024

Lajmërohen pedagogët e Fakultetit Ekonomik se në kuadrin e programit CEEPUS – AMADEUS për vitin akademik 2023-2024 ofrohen bursa mësimdhënie si më poshtë:

· 1 muaj burse (6 ore leksion ne jave) per nje pedagog ne Universitetin e Ljubjanes ne Slloveni

· 1 muaj burse (6 ore leksioni ne jave) per nje pedagog ne Universitetin e Corvinusit, Budapest, Hungari

Informacioni për bursat dhe rregjistrimi i aplikimit do të bëhet në adresën https://www.ceepus.info/

Afati i fundit i aplikimit për të vazhduar studimet në semestrin e parë të vitit akademik 2023 – 2024 është deri më 14 Qershor 2023.

Për sqarime të mëtejshme kontaktoni znj. Erjola Djepaxhija: erjola.djepaxhija@unishk.edu.al