Thirrje për Konferencën e 6-të Ndërkombëtare Shkencore, Achivements and Challenges of Social Work Profession