Komisioni Institucional i Zgjedhjeve do të mbajë një mbledhje më 26 qershor 2024, ora 18:00

Njoftim për Mbledhjen e Komisionit Institucional Zgjedhor të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

 

Data: 26 Qershor 2024  

Ora: 18:00

 

Rendi i Ditës:

1. Shqyrtimi i ankesave.

2. Shpallja e rezultateve të zgjedhjeve për autoritetet drejtuese dhe anëtarëve te Senatit Akademik.

 

Iu lutem të jeni të pranishëm në kohën dhe vendin e mbledhjes.

Ju kujtoj anetareve se pjesëmarrja në këtë mbledhje është e detyrueshme sipas dispozitave ligjore. Respektimi i afateve ligjore për procedurat zgjedhore është jetësor për garantimin e integritetit të procesit.

 

Me respekt,

Fatjon Nurja

Kryetari i Komisionit Institucional te Zgjedhjeve