Komisioni Institucional i Zgjedhjeve do të mbajë një mbledhje më 25 qershor 2024, ora 18:00

Rendi i Ditës:

1. Shqyrtimi i ankesave.

2. Shpallja e rezultateve të zgjedhjeve për autoritetet drejtuese dhe anëtarëve te Senatit Akademik.

 

Iu lutem të jeni të pranishëm në kohën dhe vendin e mbledhjes.

 

Me respekt,

Fatjon Nurja

Kryetari  i Komisionit Institucional te Zgjedhjeve