Komisioni Institucional i Zgjedhjeve do të mbajë një mbledhje më 23 qershor 2024, ora 18:00

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Universiteti i Shkodrës "Luigi Gurakuqi"

KOMISIONI INSTITUCIONAL I ZGJEDHJEVE

Njoftim për Mbledhjen e Komisionit Institucional të Zgjedhjeve

 

Data: 23 Qershor 2024

Ora: 18:00

 

Rendi i Ditës:

1. Shqyrtimi i ankesave ndaj vendimeve të KZF-ve.

2. Përmbledhja e rezultateve paraprake të zgjedhjeve për rektor dhe Senat Akademik.

 

Ju lutemi të jeni të pranishëm.

 

Me respekt,

Fatjon Nurja

Kryetari  i Komisionit Institucional te Zgjedhjeve