Komisioni Institucional i Zgjedhjeve do të mbajë një mbledhje më 08 Korrik 2024, ora 14:00

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  

UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR  

KOMISIONI INSTITUCIONAL I ZGJEDHJEVE  

 

RENDI I DITËS

 

Data: 8 Korrik 2024  

Ora: 14:00

 

1. Shqyrtimi i ankesave ndaj KIZ

2. Çështje të ndryshme

 

___________________________  

Kryetari i Komisionit Institucional të Zgjedhjeve  

Fatjon Nurja