Komisioni Institucional i Zgjedhjeve do të mbajë një mbledhje më 05 Korrik 2024, ora 12:00

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  

UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR  

KOMISIONI INSTITUCIONAL I ZGJEDHJEVE  

 

RENDI I DITËS

 

Data: 5 Korrik 2024  

Ora: 12:00

 

1. Miratimi i kandidaturave për zgjedhjet

2. Miratimi i fletëve të votimit

3. Marrja e masave për zhvillimin e procesit zgjedhor të raundit të dytë të zgjedhjeve

4.Çështje të ndryshme

 

___________________________  

Kryetari i Komisionit Institucional të Zgjedhjeve  

Fatjon Nurja