Komisioni Institucional i Zgjedhjeve do të mbajë një mbledhje më 02 Korrik 2024, ora 13:00

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  

UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR  

KOMISIONI INSTITUCIONAL I ZGJEDHJEVE  

 

RENDI I DITËS

 

Data: 2 Korrik 2024  

Ora: 13:00

 

1. Përgjigje ndaj kërkesave drejtuar KIZ

2. Marrja e masave për zhvillimin e procesit zgjedhor të raundit të dytë të zgjedhjeve

3. Çështje të ndryshme

 

___________________________  

Kryetari i Komisionit Institucional të Zgjedhjeve  

Fatjon Nurja