Kolleg-Forschungsgruppe, KFG "Universalism and Particularism in the European Contemporary History"

Qendra për studime të anavcuara në shkencat sociale dhe humane  (Kolleg-Forschungsgruppe, KFG) "Universalism and Particularism in the European Contemporary History" pranë Universitetit të Mynihut
Ludwig-Maximilians fton aplikantë për Junior fellowships për kërkime post doktorale në fushat e kërkimit  fe(religjion)/laicizem, te drejtat e njeriut dhe , ekonomiks në European Contemporary History. Aplikimet janë të mundura për semestrin e verës 2023 ose semestrin e dimirit 2023-2024.
Deadline për aplikim është 13 February  2023.
 

Më shumë informacion gjeni në Call for Papers, të publikuar në web-in e International Sociological Association:
https://www.isa-sociology.org

Me shumë informacion rreth grupit kërkimor gjeni në:
https://www.geschichte.uni-muenchen.de/forschung/kfg/index.html