KNOWLEDGE IJ VOL. 62 Invited Papers

KNOWLEDGE VOL. 62
INVITED PAPERS

Të nderuar, Kemi kënaqësinë t'ju informojmë që në Knowledge International journal Vëll. 62 do të publikohet më 10-20. 02. 2024
Fokusi i konferencës është transferimi i njohurive dhe punimet më të reja kërkimore. Synimi kryesor i konferencës është të theksojë rëndësinë, vlerën, fuqinë dhe zbatimin praktik të diturisë në shoqërinë bashkëkohore dhe moderne dhe ta ndërlidhë atë me fushat shkencore:

  1. Shkencat natyrore dhe matematikore
  2. Shkencat teknike dhe teknologjike
  3. Shkencat e mjekësisë dhe shëndetësia
  4. Shkencat bioteknike
  5. Shkencat shoqërore
  6. Shkencat humane