Instituti për kërkime shkencore dhe zhvillim në Ulqin-Mali i Zi bën thirrje për pjesëmarrje në 2 konfereca Shkencore Ndërkombëtare të cilat mbahen në Ulqin në datën 31.03.2023.

KONFERENCËN  E XV-TË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE  ME TEMË:“ANALIZA E MUNDËSISË SË DALJES NGA KRIZA GLOBALE ENERGJETIKE NË VENDET E BALLKANIT PERËNDIMOR” 

dhe

KONFERENCËN E VII-TË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE ME TEMË: "PËRGJEGJËSITË INSTITUCIONALE PËR RUAJTJEN DHE AVANCIMIN E GJUHËVE DHE LETËRSISË" 

Gjithashtu bën thirje për publikime shkencore në Revistën  "International Scientific Journal Monte" (ISJM), Revistën Kërkimore Multidisciplinare Olcinium (MRJO), dhe “Proceedings” International Scientific Conferences . 

​Thirrja u takon fushave të Shkencave Sociale, Humane dhe Natyrore.   

Për detaje më të hollësishme, ju lutem klikoni në faqet e mëposhtme:  

Të gjithë punimet, duhet të dorëzohen në e-mailin instituti@outlook.com  për shqyrtim te mëtejshëm. Punimet të cilat nuk dorëzohen sipas kërkesës nuk do të pranohen. Ju lutem t’i respektoni kriteret e kërkuara.   

I mirëpresim punimet e juaja!  

Me respekt,   

Këshilli Organizativ 

0038269265707   ,0038269832886 

THIRJE_-CALL-POZIV__KONFERENCE_31.03.__2023_-_Ulqin__Mal_i_Zi.pdf