Fakulteti Juridik i Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi" oraganizon leksionin e hapur që do të drejtohet nga ish-Presidenti i Shqiperise z.Alfred Moisiu

Alfred Moisiu 
Presidenti i Shqiperise ne vitet 2002-2007.
Diten e Hene date 19 Qershore ora 11:00, ne auditorin e katit te pare, godina e FE ne nje takim dhe leksion i hapur me studentet e Universitetit L. Gurakuqi Shkoder.
Aktivitet i organizuar nga Fakultet i Drejtesisë.