Bursa të ofruara nga Mazovian State University në Plock për vitin akademik 2024-2025

Në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit për projekti ERASMUS + KA171 që Universiteti i Shkodrës ka me Mazovian State University në Plock, ofrohen 3 (tre) bursa mobiliteti për mësimdhënie për stafin akademik të Fakultetit Ekonomik për vitin akademik 2024-2025.

Stafi i interesuar duhet të dërgojne dokumetacioni e mëposhtëm:

  • CV në gjuhën angleze
  • Letër motivimi nw gjuhën angleze

Këto dokumente duhet të dërgohen tek Zyra e Marredhenieve me Jashte të USH-së nëpëmjet e-mailit: iroshkoder@unishk.edu.al

Afati i dorëzimit është data 31.Mars.2024.

Seleksionimi i fituesve do të bëhet nga Universiteti pritës.