UniAdrion

 

 

Qëllimi kryesor i UniAdrion është bashkëpunimi mes universiteteve dhe qendrave kërkimore me synimin për të forcuar bashkëpunimin ndërkombëtar dhe për të favorizuar ecurinë e kulturës, shkencës, trajnimit dhe kërkimit në vendet e pellgut Adriatiko-Jonian.

 

UniAdrion promovon bashkëpunimin shkencoro-akademik kryesisht nëpërmjet zbatimit të iniciativave mësimore dhe kërkimore, si kurse trajnimi, diploma pasuniversitare, shkolla verore, projekte të përbashkëta kërkimore.

 

Bashkëpunimi është i fokusuar në tema të ndryshme, koherente me shtyllat e Strategjisë së BE-së për Rajonin Adriatiko-Jonian (EUSAIR): rritja blu, lidhja e rajonit, cilësia e mjedisit, turizmi i qëndrueshëm, zhvillimi i kërkimit dhe zhvillimit dhe zhvillimit të SME-ve dhe ndërtimi i kapaciteteve.