Shoqata Evropiane e Grave Rektore (EWORA)

 

 

Shoqata Evropiane e Grave Rektore (EWORA) është një shoqatë ndërkombëtare jofitimprurëse e plotë e themeluar në Bruksel sipas ligjit belg në dhjetor 2015 për të promovuar rolin e grave në pozita udhëheqëse në sektorin akademik dhe për të mbrojtur barazinë gjinore në arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në shkallë evropiane dhe ndërkombëtare.

 

EWORA është vazhdimësi e Platformës Evropiane të Grave Rektore (EWRP), e cila ka qenë aktive që nga viti 2008 në organizimin e Konferencave dyvjeçare të Grave Rektore Evropiane.

 

Anëtarët e Bordit themelues janë Carmen Fenoll, Kristín Ingólfsdóttir, Helena Nazare, Ursula Nelles, Gulsun Saglamer (Presidente), Christina Ullenius dhe Krista Varantola. Universiteti i Shkodrës është pjesë e

kësaj shoqate që në vitin 2022.