Balkan Universities Association

 

 

Shoqata e Universiteteve Ballkanike (BUA) synon të përcaktojë një vizion udhëheqës për të ardhmen përmes universiteteve, bibliotekave, qendrave kërkimore në rajonin e Ballkanit mbi bazën e vlerave të përbashkëta globale duke marrë parasysh nevojat e kohës. Përveç kësaj, krijimi i një rrjeti shkencor në fushën e gjuhës, kulturës, artit, historisë, ekonomisë, arsimit dhe sportit dhe kryerja e punimeve shkencore bashkëpunuese në këto fusha janë synime të BUA.

 

Kështu, përcaktohen objektivat e mëposhtëm:

 

  • Përmirësimi i një dialogu ndërkulturor duke marrë parasysh rëndësinë e rajonit
  • Formimi i një bashkëpunim të qëndrueshëm dhe solid shkencor nga e kaluara në të ardhmen
  • Krijimi i një shoqatë me universitete që janë aktive, të njohura, të ndjekura dhe të preferuara në botën shkencore dhe akademike në shkallë globale.
  • Zhvillimi i studimeve, kërkimeve dhe punës inovative të përbashkëta shkencore.
  • Ofrimi i mundësive në metoda, teknika dhe bashkëpunim për rritjen e efikasitetit të aktiviteteve të kërkimit dhe zhvillimit.
  • Organizimi i aktiviteteve të përbashkëta kulturore, artistike dhe sportive etj