SMART takim Milano

Takim në kuadër të projektit SMART-“ Innovation Centres for the Development of Innovative and Entrepreneurial Thinking to Facilitate the Development of Sustainable Smart Solutions in the Western Balkans”

 

Me datat 18-19 mars, përfasuesit e projekit me titull SMART/ “ Innovation Centres for the Development of Innovative and Entrepreneurial Thinking to Facilitate the Development of Sustainable Smart Solutions in the Ëestern Balkans” morën pjesë ne takimin e rradhës i zhvilluar në Universitetin Politeknik në Milano, Itali. Universiteti ynë u përfaqësua nga Dr. Ylvije Kraja kordinatore e projektit dhe Lidia Lacaj nga Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë. Në këtë takim u diskutua për ngritjen e qëndrës SMART (Innovation Center) e cila do të shërbejë për trajnime dhe ide biznesi në zhvillimin e kompetencave të ndërlidhura me inovacionin dhe sipërmarrjen.