Project: 101082938 – SMART – ERASMUS-EDU-2022-CBHE është realizuar trainimi në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë, në 19- 21 Nëntor 2023

Në kuadër të projektit SMART “Innovation Centers for the Development of Innovative and Entrepreneurial Thinking to Facilitate the Development of Sustainable Smart Solutions in the ëestern Balkans”. Project: 101082938 – SMART – ERASMUS-EDU-2022-CBHE është realizuar trainimi në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë, në 19- 21 Nëntor 2023.

 

Ky është një trainim që është realizur në formë hibride, me pjesmarrës në onsite dhe online që u ndoq nga të gjithë partnerët e projektit.

Vlen te theksohet se studentet e Fakultetit Ekonomik, Evelinda Gjergji dhe Eri Cokaj, të cilat ishin pjesmarrëse active në trainimin online, kane finalizuar me sukses dhe janë certifikuar në 8 module me 8 çertifikata trainimi nga Universiteti Dresden qe ka ofruar këtë trainimin.

 

Trainimet dhe ëorkshopi i realizuar nga partnerët perëndimor në bashkëpunim me fakultetit organizator atë të Ekonomsë së Vlorës ishin shumë orientuese në lidhje me Qendrën SMART të Inovacionit që do të krijohet në Fakultetin Ekonomik, UNISHK.

Një organizim i vecante, shumë mbresëlenes i Fakultetit Ekonomik, Univesiteti “Ismail Qemali” Vlore.