Fakulteti i Drejtësisë UNISHK përfaqësoi Shqipërinë në konkursin 46th Telders International Moot Court Competition

Fakulteti i Drejtësisë UNISHK përfaqësoi Shqipërinë në konkursin 46th Telders International Moot Court Competition në 2 sesionet e gjysmë-finales së konkursit dhe vlerësuar nga panelet gjykuese për nivel të lartë aftësie oraliste interpretimi, argumentimi, debati, dhe replikimi duke përçuar kështu vlerat e një edukimi cilësor të spikatur, në linjë me standartet ndërkombëtare ne fushën e drejtësisë dhe të drejtës ndërkombëtare si dhe certifikuar për pjesëmarrje dinjitoze. Suksese skuadrës përfaqësuese në rrugëtimin e karrierën profesionale.