Rektorati

RektorAdem Bekteshi      adem.bekteshi@unishk.edu.al
AdministratorEriklida Shporieriklida.shpori@unishk.edu.al
Zv. RektorGëzim Dibragezim.dibra@unishk.edu.al
Dekan i Fakultetit të Shkencave të NatyrësSuzana Golemisuzana.golemi@unishk.edu.al
Dekan i Fakultetit të Shkencave të EdukimitFatmir Vadohejfatmir.vadohej@unishk.edu.al
Dekan i Fakultetit EkonomikBlerta Dragushablerta.dragusha@unishk.edu.al
Dekan i Fakultetit të Shkencave ShoqëroreMimoza Prikumimoza.priku@unishk.edu.al
Dekan i Fakultetit të DrejtësisëRoland Dodaniroland.dodani@unishk.edu.al
Dekan i Fakultetit të Gjuhëve të HuajaAlma Hafizialma.hafizi@unishk.edu.al