Aktivitetet e Fakultetit të Drejtësisë

DT. 17. 12. 2019. DIPLOMOHEN STUDENTËT E UNIVERSITETIT TË SHKODRËS “LUIGJ GURAKUQI”

                                                   

Përmes një ceremonie madhështore të organizuar në Teatrin “Migjeni”…

Në Bibliotekën e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” u improvizua zhvillimi i një seance gjyqësore nga studentët e vitit III Bachelor të Fakultetit të Drejtësisë.

Më datë 20.06.2019 nga studentët e vitit  III Bachelor të Fakultetit të Drejtësisë, në ambientet e Bibliotekës së…

Në ambientet e Bibliotekës Universitare u organizua aktiviteti me temë “Informimi për të drejtat e viktimave të veprës penale, në veçanti për të drejtat e viktimave të trafikimit” .

Organizata “Të Ndryshëm & Të Barabartë” në bashkëpunim me Fakultetin e Drejtësisë  të Universitetit të Shkodrës “Luigj…

Në ambientet e Bibliotekës së Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi ” u mbajt një Leksion i hapur nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, z. Robert Gajda.

Ditën e mërkurë, më datë 29 prill, në ambientet e Bibliotekës së Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” u zhvillua…

Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, organizoi aktivitetin me temë: “ Zgjerimi i Bashkimit Evropian, perspektivat dhe problematikat”.

Në ambientet e Biblotekës së Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, më datë 02.11.2018, u mbajt takimi me temë:…