Oraret e riprovimeve

Në këtë faqe jepet informacion për oraret e riprovimeve në Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi".

Datat e riprovimeve të semestrit të parë për sistemin Bachelor dhe Master. Viti akademik 2018-2019

Datat e riprovimeve të sezonit të Dimrit për sistemin Bachelor dhe Master. Viti akademik 2018-2019