Listat e aplikantëve të raundit të tretë, që konkurojnë në programet e studimit të ciklit të parë (Bachelor), Viti akademik 2019-2020.

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Fakulteti i Drejtësisë