Listat e aplikantëve të raundit të dytë, që konkurojnë në programet e studimit të ciklit të parë (Bachelor), Viti akademik 2019-2020.

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Fakulteti i Drejtësisë