Listat paraprake të fituesve, në programet e studimit të ciklit të parë (Bachelor), raundi i tretë, viti akademik 2019-2020

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Fakulteti i Drejtësisë