Listat paraprake të fituesve, në programet e studimit të ciklit të parë (Bachelor), raundi i parë, viti akademik 2019-2020

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Fakulteti i Drejtësisë