Studentët e ardhshëm

Në këtë faqe jepet informacion për kandidatët që dëshirojnë të ndjekin studimet në universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi".

Listat paraprake të fituesve, në programet e studimit të ciklit të parë (Bachelor), raundi i tretë, viti akademik 2019-2020

 

Lista e aplikantëve fitues për fakultet të dytë

 

Listat paraprake të fituesve, në programet e studimit të ciklit të parë (Bachelor), raundi i dytë, viti akademik 2019-2020

 

Rezultatet për program të dytë studimi dhe transferim studimesh

 

Listat paraprake të fituesve, në programet e studimit të ciklit të parë (Bachelor), raundi i parë, viti akademik 2019-2020

 

Udhëzimi nr. 17, datë 30.07.2019 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr.10, datë 15.05.2019 Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve, në institucionet e arsimit të lartëPër procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve, në institucionet e arsimit të lartë."

Udhëzimi nr. 10, datë 15.05.2019 "Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve, në institucionet e arsimit të lartëPër procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve, në institucionet e arsimit të lartë."