Mundësi punësimi për Pedagogët e Brendshëm

Në këtë faqe do të gjeni njoftime për punësimin  për Pedagogët e Brendshëm në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi"

 

Mundësi punësimi për pedagogë të brendshëm në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Departamenti i Romanistikës, viti akademik 2019-2020

Vendimi për fituesin pranë Departamentit të Romanistikës në FGJH

Kandidati fitues pranë Departamentit të Romanistikës në FGJH