Listat e aplikantëve të raundit të parë, që konkurojnë në programet e studimit të ciklit të parë (Bachelor), Viti akademik 2022-2023.

 

Fakulteti i Shkencave të Edukimit