Aplikim për përfitim bursë, të studentëve të ciklit të parë të studimit, viti akademik 2022-2023.