Aplikimet e studentëve për përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit, (i ndryshuar) nga VKM, nr. 40, për vitin akademik 2018-2019, do të bëhen pranë Rektoratit të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi".