Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", zhvilloi webinar-in me temë: “Menaxhimi financiar në bizneset turistike dhe inovacionet për zgjidhje të qëndrueshme”.