Hapet thirrja për praktikën 3 mujore profesionale pranë EMA-s për periudhën: shtator-dhjetor 2022