Urdhër i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit për caktimin e datës së fillimit dhe mbarimit të vitit akademik 2022-2023, në Institucionet e Arsimit të Lartë.