Sfidat e formimeve universitare në bashkëpunim me mjedisin profesional. Si të zhvillojmë kulturën e bashkëpunimit mes universitetit dhe mjedisit profesional në kontekstin shqiptar dhe francez