Lajmërohen të gjithë studentët që dëshirojnë të marrim pjesë në provimet e semestrit të dytë, se duhet të kryejnë pagesën e tarifës së shkollimit.