LAJMËRIM PËR STUDENTËT E VITEVE TË PARA DHE TË DYTA TË NIVELIT BACHELOR PËR BURSA STUDIMI NË KUADËR TE PROJEKTIT CEEPUS PËR VITIN AKADEMIK 2022 - 2023