Gjithmonë do të ekzistojë diçka e re dhe interesante “për t’u zbuluar”! CleanScore organizon "Konkursin e Punimeve Kërkimore - 3"