“Univie: shkolla verore për Studime Evropiane dhe Ndërkombëtare 2022” - 16 korrik deri më 13 gusht 2022.