Universiteti i Shkodrës, në kuadër të projektit IDEA organizon në Ditën Ndërkombëtare të Aftësisë së Kufizuar, tryezën e rrumbullakët me temë “Gjithëpërfshirja në Arsimin e Lartë”.