MË RASTIN E 700- VJETORIT TËVDEKJES SË DANTE ALIGHIERI-T,DEPARTAMENTI I ROMANISTIKËSORGANIZON LEKSIONIN E HAPUR: "KUJTOHU TI PER MUE..." VIKTIMATE DHUNËS NDAJ GRAVE TEK DANTE