Hapet thirrja për studentet e Universitetit të Shkodrës në Universitetin e Messines , në Itali në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022