Listat e aplikantëve, që konkurojnë nga Trojet dhe kuota të veçanta (statusi jetim, aftësi të kufizuara, rom e egjiptian). Viti akademik 2021-2022