Njoftohen të gjithë kandidatët që nuk kanë aplikuar me A1Z në portalin Matura Shtetërore 2021, se portali Matura Shtetërore online do të hapet për aplikime në datat 08 deri më 13 shtator 2021.